Dit is een nieuwe specialisatie in de fysiotherapie die geheel gericht is op de veranderingen in de zorg.Het beleid van de regering is gericht op het zolang mogelijk thuis blijven wonen van ouderen en mensen met beperkingen.Dat betekent dat er meer zorg nodig is en de fysiotherapie kan daarin een belangrijke rol spelen.

Enkele voorbeelden:

  • 1.De patiënt helpen en stimuleren om zoveel mogelijk in beweging te blijven
  • 2.De patiënt helpen bij het gebruik van krukken, rollator en andere hulpmiddelen.
  • 3.De patiënt helpen bij zogenaamde transfers : in/uit bed, opstaan uit de stoel, lopen door het huis , in/uit de auto stappen etc.
  • 4.Het geven van adviezen en oefeningen om de kans op vallen te verkleinen.
  • 5.Indien nodig het behandelen van pijnlijke gewrichten en spieren of gebruik maken van braces of andere ondersteunende middelen.

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de partner en/of mantelzorger:

  • 1.Adviezen en hulp bij het tillen of verplaatsen van de patiënt.
  • 2.Adviezen en oefeningen om lichamelijke overbelasting te voorkomen.
  • 3.Mochten er toch fysieke klachten ontstaan, deze zo snel mogelijk behandelen.

Door onze inbreng wordt de wijkverpleging ontlast waardoor die meer tijd heeft voor de verzorging.